Kde a jak koupit

Jak pra­cu­jeme:

Vína dová­žíme na sklad v České Repub­lice a aktu­ální nabídku vín můžete sle­do­vat na těchto strán­kách. Objed­návky roz­vá­žíme při­bližně jed­nou za 3 měsíce osobně po celé ČR.

Vet­šinu roku půso­bíme přímo na Mallorce, kde pořá­dáme v rámci vinné turis­tiky pro­hlídky míst­ních vinař­ství a degustace.

Pro HORECA segment:

Chcete mít v nabídce naše vína a stát se naším part­ne­rem? Nevá­hejte nás kon­tak­to­vat na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680 a my vám rádi zod­po­víme vaše dotazy. Našim part­ne­rům vína zavá­žíme osobně po celé ČR. Jsme plátci DPH.

Pro kon­co­vého zákazníka

Máte zájem o vína z naší nabídky? Naše vína můžete zakou­pit nebo objed­nat u níže uve­de­ných part­nerů nebo objed­nat přímo u nás na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680


NAŠI PARTNEŘI

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vino­téka Hroz­novka
Hroz­nová 10
České Budě­jo­vice
facebook/vinotekahroznovka
www.hroznovka.cz

ČESKÝ KRUMLOV

Vino­téka Krumlov­ská
inspi­race, s.r.o.

Rad­niční 29
381 01 Český Krumlov
facebook/VinotékaSv.Kryštofa
www.krumlovskainspirace.cz

SLAVOŠOVICE

Hos­poda U Pokor­ných
Sla­vo­šo­vice 24
373 73 Slavošovice

PRAHA / CELÁ ČR

E-SHOP Slunce v sklence
facebook/sluncevsklence
www.sluncevsklence.cz
HLUBOKÁ N. VLTAVOU

La Can­tina del Golf
Spor­tovní (Golf klub)
Hlu­boká nad Vlta­vou
Facebook/LaCantinadelGolf
www.golfhluboka.cz

 

PRAHA / DAVLE

Vino­téka 39
Na Náměstí 39
252 06 Davle
Facebook/vinoteka39