NA FIOLA

"Souznění čer­ného ovoce a pikat­ních tónů pepře."

Po peč­li­vém výběru hroznů pro­bíhá mace­race při nízké tep­lotě během 2 dnů a kva­šení při 25 °C po dobu 15 až 20 dní. Nebyla apli­ko­vána žádná sta­bi­li­zace za stu­dena a je možné vytvo­ření krys­ta­lek vin­ného kamene. Víno poté zrálo 12 měsíců v sudech z fran­couz­ského dubu. Víno s dlou­hou život­ností, vyzna­ču­jící se jemně sví­ra­vými zra­lými tříslo­vi­nami, inten­zivní třeš­ňo­vou bar­vou a širo­kým výbě­rem vůní s pře­va­hou čer­ných plodů, jako je ostru­žina a černý rybíz a pikant­ními tóny pepře. V chuti  je plné s ele­gantní struk­tu­rou a pře­tr­vá­va­jící dochutí.


Odrůdy:  Tem­pra­nillo, Callet, Manto negro, Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot a Syrah

Roč­ník: 2015 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l