CRIANZA

„Tra­dice čer­vené stuhy.“

Výběr hroznů z nej­lep­ších vinic v Binissa­lem. Fer­men­tace pro­bíhá po dobu 15 dnů při tep­lotě 26 °C. Při kva­šení je pone­cháno v kon­taktu s drtí pro zlep­šení extrakce taninu. Víno poté zraje v sudech z ame­ric­kého a fran­couz­ského dubu po dobu 12 měsíců. Víno je inten­zivní čer­vené barvy s fia­lo­vými odlesky. Vyvá­žené a svěží chuti s vůní les­ního ovoce a bal­sa­mika s tóny kakaa a ořechů.

Odrůdy: 60% Manto Negro, Caber­net Sau­vig­non, Tem­pra­nillo, Callet a Syrah

V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM