Kde a jak koupit

HORECA seg­ment

Chcete mít v nabídce vína z Mallorky? Nevá­hejte nás kon­tak­to­vat
na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680 a my vám rádi zašleme vel­ko­ob­chodní ceníky a zod­po­víme vaše dotazy. Našim part­ne­rům vína zavá­žíme osobně po celé ČR. Jsme plátci DPH.

Pro kon­co­vého zákazníka

Máte zájem o vína z naší nabídky? Vína si můžete vybrat na těchto strán­kách a objed­nat přímo u nás na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680. Uve­dené ceny jsou včetně DPH. Poš­tovné dle veli­kosti objed­návky. Vína můžete zakou­pit či ochut­nat i u níže uve­de­ných partnerů.

Degustace a cesty za vínem

Rádi by jste ochut­nali vína z Mallorky? Pořá­dáme sou­kromé i firemní degustace. Degustace pro naše part­nery a zákaz­níky. Info na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680
Pořá­dáme i pro­hlídky mallor­ských vinař­ství s degusta­cemi. Více na www.visitmallorca.cz

 

NAŠI PARTNEŘI

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vino­téka Hroz­novka
Hroz­nová 10
České Budě­jo­vice
Face­book
www.hroznovka.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Restau­race La Bodega
Pla­chého 33
České Budě­jo­vice
Face­book
www.la-bodega.cz

ČESKÝ KRUMLOV

Vino­téka Krumlov­ská
inspi­race, s.r.o.

Rad­niční 29
381 01 Český Krumlov
Face­book
www.krumlovskainspirace.cz

SLAVOŠOVICE

Hos­poda U Pokor­ných
Sla­vo­šo­vice 24
373 73 Slavošovice

 

 

HLUBOKÁ N. VLTAVOU

La Can­tina del Golf
Spor­tovní (Golf klub)
Hlu­boká nad Vlta­vou
Face­book
www.golfhluboka.cz

PRAHA / DAVLE

Vino­téka 39
Na Náměstí 39
252 06 Davle
Face­book