vizitky_web_u
KONTAKTNÍ INFORMACE

Vína z Mallorky / dovozce mallor­ských vín

kon­taktní osoba: Daniel JINDRA

tele­fon: +420 773 643 680

email: info@vinazmallorky.cz

www: www.vinazmallorky.cz


IČ:
68517823Podle zákona o evi­denci tržeb je pro­dá­va­jící povi­nen vysta­vit kupu­jí­címu účtenku. Záro­veň je povi­nen zaevi­do­vat při­ja­tou tržbu u správce daně online; v pří­padě tech­nic­kého výpadku pak nej­poz­ději do 48 hodin.