VESPRES
VINYES VELLES

„Ele­gance i svě­žest čer­ného ovoce.“

Stáří vinic mezi 50 a 70 lety. Půda je vět­ši­nou kame­nitá, jílo­vitá a vápe­natá. Skli­zeň se pro­vá­dějí 100% manu­álně a i všechny ostatní práce ve vini­cích jsou v režimu eko­lo­gic­kého vino­hrad­nic­tví. Kva­šení a fer­men­tace pro­bíhá v cemen­to­vých nádr­žích. Stár­nutí po dobu 9 měsíců v nádr­žích o kapa­citě 2 000 litrů. Víno je ele­gantní, svěží a objemné v ústech. Třeš­ňové barvy s fia­lo­vým okra­jem. Vůně zra­lého čer­ného ovoce na mine­rál­ním pozadí se stopy bal­sa­mika a san­ta­lo­vého dřeva. Svěží pře­tr­vá­va­jící dochuť.

Odrůdy: Carig­nan 70% a Gre­nache 30%

Roč­ník: 2016 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR