L’Efecte VOLADOR

„Svě­žest čer­ve­ného ovoce.“

Stáří vinic je 15 až 35 let. Eko­lo­gické vino­hrad­nic­tví. Veš­kerá práce se pro­vádí 100% ručně. Hrozny se po roz­dr­cení ucho­vá­vají v cemen­to­vých cis­ter­nách o objemu 17 700 litrů. Fer­men­tace pro­bíhá při nízké tep­lotě. Stár­nutí ve stej­ných cis­ter­nách z cementu po dobu 6 měsíců. Barvy rubí­nové se svěží vůní čer­ve­ného ovoce a kvě­tin. Chuť je velmi vyvá­žená, svěží s pří­jem­ným poci­tem při pití, který vás vyzývá, abyste nepře­stali pít.

Odrůdy: 80% Gar­na­cha red a 20% Samsó (Cariñena).

Roč­ník: 2018 / Alko­hol: 14% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR