BLANC
DE BLANCS

„Moll.“

Hrozny pochá­ze­jící z vinic v okolí Binissa­lemu. Fer­men­tace se pro­vádí po dobu 25 dnů při kon­t­ro­lo­vané tep­lotě 14°C s vybra­nými kva­sin­kami. Barvy žluté s lesk­lými zele­nými odrazy. Inten­zivní a bohaté vůně s tóny ušlech­ti­lých bylin a bílé růže. Vyvá­žený obsah kyse­lin a čer­stvé ovocné tóny citrusů působí v ústech měkce s pří­jem­ným dlou­ho­tr­va­jí­cím závěrem.

Odrůdy: 80 % Moll, Char­don­nay a Mos­ca­tel

Roč­ník: 2021 / Alko­hol: 12,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: 350 Kč