ORIGINAL
MUSCAT

"Indi­vi­du­ální a originální."

Má atrak­tivní světle žlu­tou barvu se zelen­ka­vými tóny. Velice spe­ci­fické víno s výraz­nou kla­sic­kou chuťí a vůní. Lehké, suché, vyvá­žené a velmi měkké. Expre­sivní, čer­stvé chuti. Toto víno se výrazně liší od ostat­ních „Mus­ca­tels“ a je jed­ním z nej­více ori­gi­nál­ních, které se nachá­zejí v celém Španělsku.

Odrůdy: Mos­ca­tel

Roč­ník: 2021 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: 372 Kč