CALLET

"Nuance jem­nosti."

Po peč­li­vém výběru hroznů pro­bí­halo kva­šení a mace­race v dubo­vých ote­vře­ných sudech po dobu 2 týdnů při tep­lotě 25 °C. Toto víno nebylo za stu­dena sta­bi­li­zo­váno, proto se může při archi­vaci vysky­to­vat vinný kámen.

Jasná třeš­ňová barva, s vůní čer­ve­ného ovoce, zra­lých fíků a suché trávy (typické pro odrůdu) a z krát­kého stár­nutí v sudu (osm měsíců). V chuti je dobře struk­tu­ro­vané, lehké a svěží s pře­tr­vá­va­jící závěrem.


Odrůdy:  Callet

Roč­ník: 2019 / Alko­hol: 12,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: 546 Kč