SON ROIG

"Har­mo­nie este­tiky i vinař­ského umění."

Kva­šení a mace­race pro­bíhá v nere­zo­vých tan­cích po dobu 2 – 3 týdnů při tep­lotě 25 °C. Dále zrálo 1 rok v nových a poté dal­ších 12 měsíců v sudech z fran­cous­kého dubu. Toto víno nebylo za stu­dena sta­bi­li­zo­váno, proto se může při archi­vaci vysky­to­vat vinný kámen. Jedná se o víno vhodné k archi­vaci, které se vyzna­čuje sví­ra­vou chutí a zra­lými tříslovinami.

Inten­zivní třeš­ňové zbar­vení. Inten­zivní ovocná vůně s pře­va­hou ostru­žin, čer­ného rybízu a pikantní papriky. Vůně je masitá s ele­gantní a pře­tr­vá­va­jící struk­tu­rou. Kresbu na eti­ketu vytvo­řil známý umě­lec Menen­dez Rojas.


Odrůdy:  Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot a Syrah

Roč­ník: 2017 / Alko­hol: 14% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: 559 Kč