TINTO
PEDRA BINISSALEM

"Eko­lo­gické červené."

Vyro­beno z výběrů hroznů z vinice Sa Pare­teta, zapsané v rejstříku eko­lo­gic­kého země­děl­ství EU. Po sklizni se hrozny ulo­žené v kra­bi­cích ochladí na 2°C před zahá­je­ním pro­cesu drcení. Víno zraje v nových sudech z fran­couz­ského a ame­ric­kého dubu po dobu 6 měsíců. Inten­zivní čer­vené barvy. Výrazné aroma s vůní cedro­vého dřeva, zra­lého ovoce a pra­žené kávy. Na patře je hladké a kré­mové s pocity ovoce v sirupu a kon­čící s náde­chem byli­nek. Dlouho pře­tr­vá­va­jící chuť.

Odrůdy: Manto Negro a Caber­net Sau­vig­non

Roč­ník: 2016 / Alko­hol: 13% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR