VINYES VELLES

"Kle­not nej­star­ších vinic."

Vybrané hrozny z vlast­ních nej­star­ších vinic v okolí Binissa­lem. Hrozny se chladí na 0°C po dobu 3 dnů. Po krát­kém odpo­činku v nere­zo­vých tan­cích, po odstra­nění hrubých čás­tic, začíná zrání v sudech z fran­couz­ského a ame­ric­kého dubu po dobu jed­noho roku. Inten­zivní lesklé až hed­vábně čer­vené barvy s fia­lo­vými odlesky. Vůně bobulí spolu s kou­řo­vým a pikant­ním náde­chem. Vyvá­žené, inten­zivní a struk­tu­ro­vané díky slad­kosti s dlouho pře­tr­vá­va­jící chutí.

Odrůdy: 60% Manto Negro, Caber­net Sau­vig­non, Callet a Syrah

Roč­ník: 2017 / Alko­hol: 14% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: 557 Kč