GVIVM

"S křiv­kami vzne­še­ných nuancí."

Inten­zivní tře­še­ňové barvy. Čistý a jasný. Vysoce kva­litní vůně s čis­tými tóny ovoce a dřeva. Vyni­ka­jící, har­mo­nické, vzne­še­ných nuancí, které jsou kom­plexní a ele­gantní. Vyni­ka­jící rov­no­váha kyse­lin a alko­holu. Hlad­kou chuť bal­sa­mika dostává víno z dubo­vých sudů, ve kte­rých zraje. Chutné a plné. Dozní­va­jící chuť je mírně sta­hu­jící, dlouhá a trvalá.

Odrůdy:  Mer­lot a Callet

Roč­ník: 2017 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena:  638 Kč