L'ARXIDUC
TINTO

"Rafi­no­vaná chuť."

Třeš­ňově čer­vené s jem­nými odstíny rubí­nové barvy. Čisté a jasné. Vůně s vel­kou inten­zi­tou a velmi dobrou rov­no­vá­hou mezi ovoc­nými a les­ními tóny, při­po­mí­na­jící rybíz a borůvky, spolu s tóny tvr­dých dřev. Chuť je pří­jemná, masitá s leh­kou trp­kostí, která se v prů­běhu času stane rafi­no­va­nou. Dlouhá a velmi ele­gantní dochuť.

Odrůdy: Tem­pra­nillo a Mer­lot.

Roč­ník: 2018 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR