MOSSÈN
ALCOVER

"Same­tová elegance."

Pře­krásné jasné rubí­nové barvy s odstíny malin. Velmi čisté a světlé. Velmi inten­zivní a čisté aroma zra­lého čer­ve­ného ovoce (rybíz, ostru­žiny a maliny), v pří­jemné har­mo­nii. Chuť a vůně dřeva dubo­vých sudů je dobře inte­gro­vána do vína. Vyvá­žené a velmi ovocné, se slad­kou, svěží a ele­gantní chutí. Velmi osobní, s názna­kem ovoce a pří­jemně při­po­mí­na­jící vlh­kou zem. Pří­jemné a chutné s dlou­ho­tr­va­jí­cím dozvu­kem a se stře­do­moř­ským rázem.

Odrůdy:  Caber­net Sau­vig­non a Callet

Roč­ník: 2017 / Alko­hol: 14,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena:  638 Kč