RESERVA

"Pozvání k dal­šímu doušku."

Třeš­ňově čer­vené barvy s jan­ta­ro­vými odlesky. Čisté a jasné. Vývoj a stár­nutí: 12 měsíců v ame­ric­kých dubo­vých sudech (80%) a fran­couz­kých (20%). Vůně inten­zivní a kva­litní, při­po­mí­na­jící zralé černé ovoce (černý rybíz, ostru­žiny). Známky stár­nutí v dubo­vých sudech při­náší tóny slad­kého šňu­pa­cího tabáku, papriky a bal­sa­mika. Vůně ušlech­ti­lého dřeva je dobře inte­gro­vána do vína. Dobrá kom­bi­nace ovoce a dřeva. Čisté, pikantní a same­tové chuti s dlou­ho­tr­va­jící inten­zivní chutí.

Odrůdy:  Mer­lot, Caber­net Sau­vig­non, Syrah a Callet

Roč­ník: 2015 / Alko­hol: 14,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena:  446 Kč