CABERNET
SAUVIGNON

"Stře­do­zemní moře i Bordeaux"

Rubí­nové barvy s jas­nými cherry odlesky. Ve vůni cítíme čer­vený pepř, pose­ka­nou trávu, ostru­žiny a jahody a také sko­řici a cedr. V ústech se roz­vine stejný pocit, téměř s chutí ovocné mar­me­lády. Dobrý odrů­dový výraz a pěkný mix mezi Stře­do­zem­ním mořem a Bordeaux.

Odrůdy: Caber­net Sau­vig­non

Roč­ník: 2019 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR