CRIANZA
ALBAFLOR

"Čisté a brilantní."

Hlu­boká, čer­vená barva čer­ných třešní, čistá a bri­lantní. Inten­zivní aroma čer­ve­ného ovoce, koření (pepř, vanilka) s náznaky mléka a kouře z důvodu zrání v dubo­vých sudech po dobu deseti měsíců. Na patře je vyni­ka­jící, ele­gantní a vyvá­žené. S inten­zivní dochutí čer­ného ovoce spolu s náde­chem minerálů.

Odrůdy: Manto Negro, Caber­net a Mer­lot

Roč­ník: 2015 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR