MERLOT
110

"100% Mer­lot."

Hlu­boká, fia­lová barva, čistá a jasná. Vůně s náde­chem čer­ve­ného ovoce (maliny, třešně, ostru­žiny), kvě­ti­nové aroma fia­lek, s tóny mléka a dřeva díky zrání v dubo­vých sudech po dobu 15 měsíců. Na patře je měkká, inten­zivní, vyvá­žená, masitá a ovocná.

Odrůdy: Mer­lot

Roč­ník: 2009 / Alko­hol: 14,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR